دنیای جن

                         آفرینش جن قبل از ابلیس

گر چه آدم اولین انسان از نسل کنونی است لیکن ابلیس اولین جن از نسل جنیان نیست و خداوند در باره ی وی می فرماید:(کان من الجن)معلوم می شود قبل از وی افراد دیگری از جن خلق شده بودند.ابلیس اولین وسوسه گر دشمن بشر به شمار آمده و آغاز گر عدوات است.

                                 غذای اجنه 

در بعضی از  روایات وارد شده که اطعام اجنه بو کردن استخوانهایی است که دور می ریزند و از بو کردن به استخوان سیر می شوند.لذا وارد شده است که مکروه است استخوانها را زیاد پاک کنند یا با دست چربی و نشسته بخوابند و سر ظروف را در شبها باز بگذارند.

                          ادیان و مذاهب جنیان

علامه طباطبایی می فرماید:از جنیان نقل شده است که گفته اند تمام ادیان و مذاهب انسانها در میان ما وجود دارد،به جز مذهب اهل تسنن.زیرا اشخاصی که از طایفه جن در واقعه غدیر خم بودند هنوز زنده هستند و به نصب امیرالمومنین به خلافت توسط رسول اکرم شهادت می دهند.

                             دعا برای رفع جن

خواندن آیه الکرسی و چهارقل و حمل کردن این دعاها که مانع نزدیک شدن جن به انسان می شود.در خواص السور آمده است:امام صادق(ع)فرمود:سوره مبارکه(احقاف)را به جهت دفع دیو و پری هفت بار بخوانند و نیز منقول است که هر کس این سوره را بنویسد و با خود نگهدارد از شر دیو و پری ایمن گردد و در خواب و بیداری از همه محذورات محفوظ ماند و اگر شب آن را زیر بالین گذارد هیچ آسیبی در موقع  شب به او نمی رسد.

/ 2 نظر / 17 بازدید
مریم

____________000000____________000000 __________000000000000______000000000000 ______000000000000000000__000000000000000000 ____00000000000000000000000000000000000000000 ___00000000000000██000000000██00000000000000 __000000000000000██000000000██000000000000000 _0000000000000000██000000000██0000000000000000 _0000000000000000___000000000___0000000000000000 _0000000000000000___000000000___0000000000000000 _0000000000000000___000000000___0000000000000000 _0000000000___000000000000000000000___0000000000 __000000000___000000000000000000000___000000000 ___000000000___0000000000000000000___000000000 _____000000000___000000000000000___000000000 _______00000000____00000000000____00000000 __________0000000_______________0000000 _____________0000000000000000000000000 _______________000000000000000000000 __________________000000000000000 ___________________000000000000 ______________________000000 _______________________0000 $▪▪●▪▪● من آپــــــــــــــــــــــــ ـــم $▪▪●▪▪● من آپــــــــــــــــــــ

سپیده

خیلی خیلی خیلی خیلی جالب بود[شیطان] بازم سر بزن اگه خواستی منو با اسم black&white لینک کن[گل]