معنای لطیف عشق

گفتی به احترام دل ،باران باش...باران شدم وبر روی گل باریدم.

گفتی ببوس روی نیلوفر را...از عشق تو گونه های او را بوسیدم.

گفتی ستاره شو دلی را روشن کن...من هم چو ستاره ها تابیدم.

گفتی که برای لحظه ای دریا شو...دریا شدم و تو را به ساحل دیدم.

گفتی بیا و لحظه ای مجنون باش...مجنون شدم ،ز دوریت نالیدم.

گفتی که شکوفه کن به فصل پاییز...گل دادم و به ترنمت روییدم.

گفتی بیا و از وفایت بگذر...از همه بی وفاییت رنجیدم

گفتم بهانه ات برایم کافیست...معنای لطیف عشق را فهمیدم.

 

 

/ 0 نظر / 52 بازدید