موارد شگفت انگیز از زندگی آلبرت انیشتین

۶-او فقط یک بار رانندگی کرد.

٧-الهام گر او یک قطب نما بود.انیشتین در سنین نوجوانی یک قطب نما به عنوان هدیه تولد از پدرش در یافت کرده بود.وقتی که او طرز کار قطب نما را مشاهده می نمود سعی می کرد طرز کار آن را درک کند.او بعد از انجام این کار بسیار شگفت زده شد.بنابر این تصمیم گرفت علت نیروهای مختلف در طبیعت را درک کند.

٨-راز نهفته در نبوغ او :بعد از مرگ انیشتین در ١٩۵۵ مغز او توسط(توماس تولتز هاروی)برای تحقیقات برداشته شد.اما این کار به صورت غیر قانونی انجام گرفت.بعدها پسر انیشتین به او اجازه تحقیقات در مورد هوش فوق العاده پدرش را داد.(هاروی)تکه هایی از مغز انیشتین را برای دانشمندان مختلف در سراسر جهان فرستاد.از این مطالعات دریافت می شود که مغز انیشتین در مقایسه با میانگین متوسط انسان ها مقدار بسیار زیادی سلول های گلیال که مسئول ساخت اطلاعات هستند داشته است.همچنین مغز انیشتین مقدار کمی چین خوردگی حقیقی موسوم به شیار سیلویوس داشته که این مسئله امکان ارتباط آسان تر سلول های عصبی را به یکدیگر فراهم می سازد .علاوه بر این ها مغز او دارای تراکم و چگالی زیادی بوده است و همینطور قطعه آهیانه پایینی دارای توانایی همکاری بیشتر با بخش تجزیه و تحلیل ریاضیات است.

/ 0 نظر / 14 بازدید