آتیش پاره

خدا گوید تو ای زیباتر از خورشید زیبایم/تو ای والاترین موجود دنیایم/شروع کن یک قدم با تو/تمام گام های مانده اش با من

آبان 90
4 پست
مهر 90
1 پست
مرداد 90
2 پست
تیر 90
8 پست
خرداد 90
8 پست