آتیش پاره

خدا گوید تو ای زیباتر از خورشید زیبایم/تو ای والاترین موجود دنیایم/شروع کن یک قدم با تو/تمام گام های مانده اش با من

دنیای جن
نویسنده : نسرین - ساعت ۱٢:۱٥ ‎ب.ظ روز شنبه ۱۱ تیر ۱۳٩٠

جن در لغت به معنی موجود پنهان و نامرئی است یعنی چیزی که از حواس انسانی پوشیده است و تمام مشتقاتش بر استتار و پنهانی بودن دلالت دارد مثل:(جنت)که به معنی باغی سر سبز و آزاد است،(جنان)یعنی آن دلی که در سینه پنهان است و (جنین)به کودکی که در شکم ،پنهان است یا به عبارتی قبر را (جنین)گویند زیرا آنچه را در آن می نهند می پوشانند و پنهان نگاه می دارد و (مجنون)کسی است که آثارو نشانی از عقل در او دیده نمی شود و(جنه)به معنی سپر که جنگجو سر وگردن خود را با آن می پوشاند.

خصوصیات و خصلت جن

جن در خصلت شبیه ترین موجودات به انسان است.یعنی موجودی که مانند انسان بلکه مانند هر حیوانی تولد دارد و مانند آنها مرگ دارد،ذریه دارد،دو جنسی است،از آتش آفریده شده است،نامرئی هستند وسرعت و حرکت در آنها وجود دارد که سرعتش برای بشر غیر قابل تصور است در حالیکه ملائکه اینگونه نیستند و بعضی جن را موجودی خیالی پنداشته و برای آن وجود خارجی قائل شده اند.کسانی که قائل به مجردات نیستند می گویند:اجنه عبارت از اجسام هوایی یا ناری(آتش)هستند که قادرند به اشکال مختلف از قبیل :مار،عقرب،سگ،شتر،گوسفند،اسب،قاطر،درازگوش،پرنده و انسان در آیند و اجنه دارای عقل و هوشند.پس در جن و شیطان جنبه آتش و هوا غالب است و ساختمان بدنشان طوری است که در نهایت لطافت بوده و کاملا قوی می باشند چنانکه کارهای سنگین در زمان حضرت سلیمان را به عهده گرفته بودند اما کسانی که به عالم مجردات اعتقاد دارند می گویند اجنه مجوداتی ارضی و سفلی هستند،پاره ای از این ارواح،سفلیه،تابان و الهی اند که اجنه صالحه هستند و موجودات نامرئی هستند که کردار شایسته ای انجام می دهند و پاره ای دیگر از ارواح سفلیه تیره،بدکار و بدخواه می باشند که (شیاطین)هستند.عده ای از فیلسوفان گذشته و اصحاب ریاضت جن را ارواح سفلیه می نامند و معتقدند که ارواح سفلیه سریع الاجابه هستند ارواح فلکیه نصی الاجابه و قوی می باشند.


                         آفرینش جن قبل از ابلیس

گر چه آدم اولین انسان از نسل کنونی است لیکن ابلیس اولین جن از نسل جنیان نیست و خداوند در باره ی وی می فرماید:(کان من الجن)معلوم می شود قبل از وی افراد دیگری از جن خلق شده بودند.ابلیس اولین وسوسه گر دشمن بشر به شمار آمده و آغاز گر عدوات است.

                                 غذای اجنه 

در بعضی از  روایات وارد شده که اطعام اجنه بو کردن استخوانهایی است که دور می ریزند و از بو کردن به استخوان سیر می شوند.لذا وارد شده است که مکروه است استخوانها را زیاد پاک کنند یا با دست چربی و نشسته بخوابند و سر ظروف را در شبها باز بگذارند.

                          ادیان و مذاهب جنیان

علامه طباطبایی می فرماید:از جنیان نقل شده است که گفته اند تمام ادیان و مذاهب انسانها در میان ما وجود دارد،به جز مذهب اهل تسنن.زیرا اشخاصی که از طایفه جن در واقعه غدیر خم بودند هنوز زنده هستند و به نصب امیرالمومنین به خلافت توسط رسول اکرم شهادت می دهند.

                             دعا برای رفع جن

خواندن آیه الکرسی و چهارقل و حمل کردن این دعاها که مانع نزدیک شدن جن به انسان می شود.در خواص السور آمده است:امام صادق(ع)فرمود:سوره مبارکه(احقاف)را به جهت دفع دیو و پری هفت بار بخوانند و نیز منقول است که هر کس این سوره را بنویسد و با خود نگهدارد از شر دیو و پری ایمن گردد و در خواب و بیداری از همه محذورات محفوظ ماند و اگر شب آن را زیر بالین گذارد هیچ آسیبی در موقع  شب به او نمی رسد.


comment نظرات ()