آتیش پاره

خدا گوید تو ای زیباتر از خورشید زیبایم/تو ای والاترین موجود دنیایم/شروع کن یک قدم با تو/تمام گام های مانده اش با من

دنیای شگفت انگیز جن،ابلیس،شیطان
نویسنده : نسرین - ساعت ۱٢:۱٥ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٦ تیر ۱۳٩٠

واژه ی لغوی شیطان(satan ):

واژه ی (شیطان)از لغت عبرانی(هاشتیطن)به معنی مخالفت و دشمنی و یا از لفظ سریانی گرفته شده است.واژه (شیطان)مشتق از (شطن)است.(شطن)به معنی ریسمان درازی است که محکم تابیده شده و به وسیله آن آب را از چاه می کنند و چارپایان را بدان می بندند یا بر وزن فیعال از (شطن)مشتق است و یا از ماده(شطن شطونا)به معنی دور شدنی آمده است.

شیطان در آیات و روایات قرآنی:

شیطان به صورت مفرد 70بار و به صورت جمع (شیاطین)18بار در یکصدوهفتاد مورد در قرآن مجید بکار رفته است.این واژه مترادف با ابلیس به صورت نکره در سوره های تکویر،حج،صافات با اوصاف (رجیم)،(مرید)،(مارد)به ترتیب در قرآن یاد شده است و قرآن کریم ابلیس را که فرشته خاصی بوده و از فرمان خدا(سجده بر آدم)سرپیچی کرد شیطان نامیده است.عنوان شیطان برای او پس از آنکه مورد لعن خدا قرار گرفت وضع شده در حالی که ابتدا نامش (عزرائیل)یا(نائل)بوده است.

 

 

 


                                           کمین گاه های شیطان

شیطان دشمن سعادت انسان است از این رو در مسیر او کمین می کند تا او را فریفته و اغوا کرده به دامنش بیندازد.کمین گاههای شیطان متعدد است:1-کاهی در حوزه ی تبعد کمین می کند تا انسان را از قید خارج سازد او می کوشد انسان اعمالش را بر اساس وحی انجام ندهد بلکه به میل خود عمل کند و حال آنکه حوزه تعبد آن است که انسان که عبد خداست تمام کارهای خود را بر اساس وحی الهی انجام دهد.

2-گاهی کمین گاه او حوزه تعقل است و کاری می کند تا انسان در مقام فکر و اندیشه ،به جای این که معارف الهی را با برهان تحلیل کند و آنها را با یقین بفهمد و بپذیرد،برهان نما را به جای برهان واقعی بنشاند و از تعقل ناب محروم شود.

3-گاهی در حوزه شهود کمین می کند،حوزه ای که انسان حقایق جهان ربوبی را آن گونه که هست،با دل و بدون وساطت لفظ و مفهوم و استدلال مشاهده می کند،شیطان کمین می کند تا واقع را آن طور که هست مشاهده نکند یا چنین راهی را انکار کند،در واقع شیطان نخست شهود،آنگاه اندیشه و سپس عمل را منحرف می کند.

 


comment نظرات ()